Velkommen til Sorknes Gård!


Sorknes Gård ligger ved Glomma, ca 2 km nord for Rena sentrum. Innmarken består av ca 300 daa og det dyrkes poteter, korn (bygg) og gress.

Kontakt oss Mer info

Historie

Dagens bygninger stod ferdige ca 1860. Interiør er delvis hentet fra Paris i forbindelse med 1. verdensutstilling i 1867.